beat365亚洲官方网站-首頁welcome!

beat365亚洲官方网站

SCHOOL OF GOVERNMENT PEKING UNIVERSITY

教学指导委员会

 

教学指导委员会(按字母顺序排列)

主   任:燕继荣

副主任:严洁(本科)  田凯(研究生)

成   员:田凯   万鹏飞   王浦劬   薛领   严洁   燕继荣   杨立华   姚静仪   张长东

回到 顶部